Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

1. Mục đích và phạm vi thu thập

– Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website suabotngoainhap.com bao gồm: email, số điện thoại, địa chỉ khách hàng… Đây là các thông tin mà suabotngoainhap.com cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký đăng mua hàng để đảm bảo việc giao nhận hàng hóa diễn ra thuận tiện.

– Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website suabotngoainhap.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

– Trong trường hợp đơn hàng có vấn đề, việc lưu trữ thông tin khách hàng sẽ giúp việc kiểm tra, đối chiếu để đưa ra phương án giải quyết diễn ra dễ dàng hơn.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Liên hệ để xác nhận đơn hàng và thông tin của khách hàng trước khi gửi hàng.

– Gửi hàng hóa theo địa chỉ mà khách hàng cung cấp.

– Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mại qua email trong trường hợp khách hàng đăng ký nhận tin.

– Liên lạc và giải quyết với với khách hàng trong trường hợp đơn hàng xảy ra vấn đề.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại suabotngoainhap.com.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Hộ Kinh doanh Shop Mẹ Bé Hàng Nhập

Địa chỉ: 106/40 Trần Thị Trọng, P.15, Quận Tân Bình, TPHCM

Email: suabotngoaicomnhap@gmail.

Điện thoại: 0936360674

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của thành viên thuộc một trong những trường hợp sau:

– Hộ Kinh doanh Shop Mẹ Bé Hàng Nhập

– Các đối tác thực hiện một phần dịch vụ do chúng tôi cung cấp, như dịch vụ vận chuyển, đơn vị cung cấp dịch vụ cổng thanh toán. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

– Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu cung cấp thông tin thành viên để phục vụ quá trình điều tra.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên suabotngoainhap.com được suabotngoainhap.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của suabotngoainhap.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, suabotngoainhap.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên suabotngoainhap.com.

– Ban quản lý suabotngoainhap.com yêu cầu các cá nhân khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý suabotngoainhap.com sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng không khớp với thông tin đăng kí ban đầu.

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

– Thành viên có quyền khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến suabotngoainhap, bằng cách gửi khiếu nại đến: Địa chỉ: 106/40 Trần Thị Trọng, P.15, Quận Tân Bình, TPHCM hoặc Email: suabotngoaicomnhap@gmail

– Suabotngoainhap có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

– Thời gian xử lý khiếu nại/phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.